Privacybeleid
Laatst gewijzigd:
12 juli
, 2021Introductie

LEIDERSGROEP (waaronderLEADER Zonne-energie,LEIDER TECH , gezamenlijk, de"Bedrijf"of"LEIDER") uw privacy respecteren en zich inzetten om deze te beschermen door onze naleving van dit beleid.

Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u bezoektleader-solar.com (collectief en individueel, onze"Website") en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie.

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:
 • Op deze Website.
 • In e-mail, tekst en andere elektronische berichten tussen u en deze Website.
 • Via mobiele en desktopapplicaties die u van deze Website downloadt, die speciale niet-browsergebaseerde interactie tussen u en deze Website bieden.
 • Wanneer u communiceert met onze advertenties en applicaties op websites en services van derden, als die applicaties of advertenties links naar dit beleid bevatten.
Het is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld door:
 • Het bedrijf offline of op een andere manier, inclusief op een andere website die door ons of een derde partij wordt beheerd; of
 • Elke derde partij, inclusief via een applicatie of inhoud (inclusief advertenties) die kan linken naar of toegankelijk is vanaf of op de Website.
Lees dit beleid zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is uw keuze om onze Website niet te gebruiken. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie Wijzigingen in ons Privacybeleid). Uw voortgezet gebruik van deze website nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt beschouwd als acceptatie van die wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig op updates.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand jonger dan 16 jaar mag informatie verstrekken aan of op de Website. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze website of op of via een van de functies ervan. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via:support@leader-solar.com

Informatie die we over u verzamelen en hoe we deze verzamelen

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze Website, waaronder de volgende informatie:
 • Persoonlijke informatie:Informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer of een andere identificator waarmee online of offline contact met u kan worden opgenomen;
 • Informatie over het energieverbruik van huishoudens:Informatie over uw huishoudelijke zonne-energiesysteem wanneer u een systeem bij ons of bij een van onze distributeurs koopt. De informatie die u ons mogelijk verstrekt, omvat persoonlijke gegevens over u of uw huishouden, zoals de geproduceerde energie, de gebruikte energie en het tijdstip waarop de energie werd gebruikt.
 • Niet-persoonlijk identificeerbare informatie:Informatie die over u gaat, maar alleen u niet individueel identificeert; Of
 • Verbindingsinformatie:Informatie over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website en gebruiksgegevens.
We verzamelen deze informatie:
 • Rechtstreeks van u wanneer u het aan ons verstrekt.
 • Automatisch terwijl u door de Website navigeert. Informatie die automatisch wordt verzameld, kan gebruiksgegevens, IP-adressen en informatie bevatten die wordt verzameld via cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën.
 • Van derden, bijvoorbeeld onze zakenpartners.

Informatie die u ons verstrekt

De informatie die we op of via onze Website verzamelen, kan het volgende omvatten:
 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze Website in te vullen. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment van registratie voor het gebruik van onze website, het abonneren op onze service, het aanvragen van een offerte of het aanvragen van meer informatie of diensten. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze Website meldt.
 • Records en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen) als u contact met ons opneemt.
 • Uw antwoorden op enquêtes die we u kunnen vragen in te vullen voor onderzoeksdoeleinden.
 • Details van transacties die u uitvoert via onze Website en van de uitvoering van uw bestellingen. Mogelijk moet u financiële informatie verstrekken om een offerte voor diensten van onze website te verkrijgen.
 • Uw zoekopdrachten op de Website.
U kunt ook informatie verstrekken die moet worden gepubliceerd of weergegeven (hierna,"Gepost") op openbare delen van de Website, of verzonden naar andere gebruikers van de Website of derden (gezamenlijk,"Bijdragen van gebruikers"). Uw Gebruikersbijdragen worden op eigen risico geplaatst op en doorgegeven aan anderen. Hoewel we de toegang tot bepaalde pagina's beperken, moet u zich ervan bewust zijn dat geen enkele beveiligingsmaatregelen perfect of ondoordringbaar zijn. Bovendien hebben we geen controle over de acties van andere gebruikers van de Website met wie u ervoor kunt kiezen om uw Gebruikersbijdragen te delen. Daarom kunnen en zullen we niet garanderen dat uw Gebruikersbijdragen niet worden bekeken door onbevoegde personen.

Informatie die we verzamelen via technologieën voor automatische gegevensverzameling

Terwijl u door onze website navigeert en ermee communiceert, kunnen we technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browse-acties en patronen te verzamelen, waaronder:
 • Details van uw bezoeken aan onze Website, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logboeken en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u op de Website bezoekt en gebruikt.
 • Informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.
We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden of andere online diensten (gedragstracking). Zie voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor gedragstracking op deze website en hoe we reageren op webbrowsersignalen en andere mechanismen die consumenten in staat stellen om keuzes te maken over gedragstracking.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan persoonlijke informatie bevatten, of we kunnen deze onderhouden of koppelen aan persoonlijke informatie die we op andere manieren verzamelen of van derden ontvangen. Het helpt ons om onze Website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren, onder meer door ons in staat te stellen:
 • Schat de grootte en gebruikspatronen van onze doelgroep in. Door patronen en trends in gebruik te identificeren, kunnen we deze website beter ontwerpen om uw ervaring te verbeteren, zowel in termen van inhoud als gebruiksgemak.
 • Informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat we onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • Versnel uw zoekopdrachten.
 • U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website.
De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen het volgende omvatten:
 • Cookies (of browser cookies). Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. U kunt weigeren browsercookies te accepteren door de juiste instelling in uw browser te activeren. Als u deze instelling echter selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u uw browser naar onze website leidt.
 • Flash-cookies.Bepaalde functies van onze Website kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie te verzamelen en op te slaan over uw voorkeuren en navigatie naar, van en op onze Website. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die worden gebruikt voor browsercookies. Voor informatie over het beheren van uw privacy- en beveiligingsinstellingen voor Flash-cookies raadpleegt u Keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken en openbaar maken.
 • Webbakens.Pagina's van onze website en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van bepaalde website-inhoud en het verifiëren van de integriteit van het systeem en de server). U mag webbakens niet weigeren; ze kunnen echter ineffectief worden gemaakt door alle cookies te weigeren of uw browserinstellingen te wijzigen om u op de hoogte te stellen telkens wanneer een cookie wordt aangeboden en u in staat te stellen cookies op individuele basis te accepteren of te weigeren.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie:
 • Om onze Website en de inhoud ervan aan u te presenteren.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om elk ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt.
 • Om u te voorzien van kennisgevingen over uw account, inclusief kennisgevingen van vervaldatum en verlenging.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, inclusief voor facturering en incasso.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze Website of producten of diensten die wij aanbieden of leveren.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies op onze Website.
 • Op een andere manier kunnen we beschrijven wanneer u de informatie verstrekt.
 • Voor elk ander doel met uw toestemming.
We kunnen uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen over onze eigen en derde partijen'goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan het relevante vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (het registratieformulier). Zie Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en openbaar maken voor meer informatie.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld gebruiken om ons in staat te stellen advertenties aan onze adverteerders te tonen'Doelgroepen. Hoewel we uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden niet zonder uw toestemming openbaar maken, kan de adverteerder ervan uitgaan dat u aan zijn doelcriteria voldoet als u op een advertentie klikt of er anderszins interactie mee hebt.

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie die geen enkel individu identificeert, zonder beperking openbaar maken.

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen of die u verstrekt openbaar maken zoals beschreven in dit privacybeleid:
 • Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Aan aannemers, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen.
 • Zonnemonitoringservices: Als u zich aanmeldt voor een zonnepaneelbewakingsservice, kunnen we informatie die we verzamelen van uw PV-zonnestelsel (inclusief zonne-elektrische productie, omvormerwerking en elektriciteitsverbruik thuis) combineren met uw persoonlijke informatie en deze verstrekken aan dealers die installatie-, bedienings-, onderhouds-, analyse- of energieservicebeheerdiensten voor uw zonnestelsel leveren. Deze informatie kan worden gecombineerd met andere informatie over u of uw huishouden die is verkregen van derden om u een meer gepersonaliseerde service te bieden.
 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of het geheel van het bedrijf's activa, hetzij als een going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarin persoonlijke informatie die door het Bedrijf wordt bewaard over onze websitegebruikers tot de overgedragen activa behoort.
 • Aan derden om hun producten of diensten aan u te verkopen als u toestemming hebt gegeven voor deze openbaarmakingen. Zie Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en openbaar maken voor meer informatie. Om u af te melden voor communicatie van ons of derden, volgt u de"Uitschrijven"instructies onderaan elke e-mail.
 • Om het doel te vervullen waarvoor u het verstrekt. Als u ons bijvoorbeeld een e-mailadres geeft om de"e-mail een vriend(in)"functie van onze Website, zullen we de inhoud van die e-mail en uw e-mailadres naar de ontvangers verzenden.
 • Voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.
 • Met uw toestemming.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken:
 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief om te reageren op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of verzoek van de overheid of regelgeving.
 • Om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturerings- en incassodoeleinden.
 • Als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.
 • Als we van mening zijn dat u onze Website of diensten die via de Website worden aangeboden, hebt misbruikt om andere systemen aan te vallen of ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een ander systeem, om deel te nemen aan spamming of anderszins de toepasselijke wetgeving of onze Gebruiksvoorwaarden te schenden. We kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om uw persoonlijke informatie te verstrekken aan de California Public Utilities Commission.
Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en openbaar maken

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. We hebben mechanismen gecreëerd om u de volgende controle over uw informatie te geven:
 • Trackingtechnologieën en advertenties.U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Als u wilt weten hoe u uw Flash-cookie-instellingen kunt beheren, gaat u naar de pagina Flash Player-instellingen op Adobe's website. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website dan ontoegankelijk kunnen zijn of niet goed functioneren.
 • Openbaarmaking van uw informatie voor advertenties van derden.Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens delen met niet-gelieerde of niet-agent derden voor promotionele doeleinden, kunt u zich afmelden door het relevante vakje aan te vinken op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (het bestel- / registratieformulier). U kunt zich ook altijd afmelden door de relevante vakjes aan of uit te vinken of door ons een e-mail te sturen met uw verzoek aansupport@leader-solar.com.
 • Promotionele aanbiedingen van het bedrijf.Als u niet wilt dat uw e-mailadres door het bedrijf wordt gebruikt om onze eigen of derden te promoten'producten of diensten, kunt u zich afmelden door het relevante vakje aan te vinken op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (het bestel-/registratieformulier) of op een ander moment door ons een e-mail te sturen waarin uw verzoek wordt vermeldsupport@leader-solar.com. Als we u een promotionele e-mail hebben gestuurd, kunt u ons een retourmail sturen met het verzoek om te worden weggelaten uit toekomstige e-maildistributies. Deze opt-out is niet van toepassing op informatie die aan het bedrijf wordt verstrekt als gevolg van een productaankoop, garantieregistratie, productservice-ervaring of andere transacties.
 • Gerichte reclame.Als u niet wilt dat wij informatie gebruiken die wij verzamelen of die u ons verstrekt om advertenties te leveren volgens onze adverteerders'doelgroepvoorkeuren, kunt u zich afmelden door het relevante vakje aan te vinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen (het bestelformulier) of op een ander moment door ons een e-mail te sturen waarin uw verzoek wordt vermeld aansupport@leader-solar.com.
 • Do Not Track-beleid:Sommige browsers hebben"Niet volgen"Functies. De meeste van deze functies sturen, wanneer ingeschakeld, een signaal of voorkeur naar de Website of online diensten die een gebruiker bezoekt om aan te geven dat de gebruiker niet wenst te worden gevolgd. Omdat er nog geen algemeen begrip is van hoe Do Not Track-signalen te interpreteren, reageert de Website momenteel niet op een Do Not Track-signaal. Als u echter niet wilt dat uw informatie wordt bijgehouden met het oog op gerichte reclame, neem dan contact met ons op viasupport@leader-solar.com.
Wij hebben geen controle over derden'het verzamelen of gebruiken van uw informatie om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Deze derden kunnen u echter manieren bieden om ervoor te kiezen uw informatie niet op deze manier te laten verzamelen of gebruiken.

Links van derden

De Website kan links naar derden bevatten'websites en applicaties. Anders dan onze externe dienstverleners of contractanten die contractuele verplichtingen met ons hebben, zijn derden niet verplicht om dit privacybeleid na te leven, inclusief met betrekking tot de persoonlijke informatie of andere informatie die u rechtstreeks aan die derden verstrekt, die de derden rechtstreeks van u verzamelen voor zichzelf, of informatie die u ons opdraagt om aan die derde partij bekend te maken. We hebben geen controle over die sites of applicaties van derden en hebben geen middelen om te bepalen hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt of bekendgemaakt. We raden u aan uzelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid en/of de gegevenspraktijken van die site of service van derden voordat u persoonlijke informatie aan die derde partij verstrekt en elke actie te ondernemen die u nodig acht om uw privacy en veiligheid te beschermen.

Google:Als externe leverancier gebruikt Google cookies om advertenties op onze Website weer te geven. Googlen'Het gebruik van de DART-cookie verzamelt gegevens die worden gebruikt om AdSense-uitgevers in staat te stellen advertenties op hun blogs en websites weer te geven en advertenties te verbeteren. Gebruikers kunnen zich afmelden voor de DART-cookie door het privacybeleid van Google Ad and Content Network te bezoeken. Wij en andere externe leveranciers gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie). We hebben de volgende Google-functies geïmplementeerd:
 • Remarketing met Google Adwords
 • Vertoningsrapportage in het Google Display Netwerk
 • Rapportage over demografie en interesses
 • Integratie van display- en video 360/Search Ads 360-platform
Cookies van derden:We staan derden waarmee we een afzonderlijke overeenkomst hebben om cookies en andere technologieën te gebruiken toe om informatie te verzamelen over het gebruik van de Website. Deze derden omvatten: (1) zakenpartners, die informatie verzamelen wanneer u een van hun advertenties op deze Website bekijkt of ermee communiceert; en (2) advertentienetwerken, die informatie verzamelen over uw interesses wanneer u een van hun advertenties bekijkt of ermee communiceert. De informatie die door deze derden wordt verzameld, wordt dus gebruikt om voorspellingen te doen over uw interesses of voorkeuren. Ze kunnen advertenties of promotiemateriaal op deze website en op andere sites op internet weergeven die zijn afgestemd op uw schijnbare interesses. Deze derden kunnen toegang hebben tot aanvullende informatie over uw apparaat, zoals uw IP-adres. We hebben geen toegang tot of controle over de technologieën die deze derden op hun eigen websites kunnen gebruiken.

Toegang tot en correctie van uw informatie

Heden en verledenLEIDER klanten kunnen hun persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen door contact met ons op te nemen viasupport@leader-solar.com  om toegang te vragen tot, te corrigeren of te verwijderen van persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt. We kunnen niet ingaan op een verzoek om informatie te wijzigen als we van mening zijn dat de wijziging een wet of wettelijke vereiste zou schenden of ervoor zou zorgen dat de informatie onjuist is.

Als u uw Gebruikersbijdragen (voor zover wij Gebruikersbijdragen toestaan) van de Website verwijdert, kunnen kopieën van uw Gebruikersbijdragen zichtbaar blijven in in de cache opgeslagen en gearchiveerde pagina's, of kunnen ze zijn gekopieerd of opgeslagen door andere Gebruikers van de Website. De juiste toegang tot en het juiste gebruik van de informatie op de Website, inclusief Gebruikersbijdragen, wordt beheerst door onze Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is ons beleid om eventuele wijzigingen die we aanbrengen in ons privacybeleid op deze pagina te plaatsen met een kennisgeving dat het privacybeleid is bijgewerkt op de startpagina van de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we onze gebruikers behandelen'persoonlijke informatie, zullen we u op de hoogte stellen via een kennisgeving op de startpagina van de website. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we een up-to-date actief en afleverbaar e-mailadres voor u hebben en voor het periodiek bezoeken van onze Website en dit privacybeleid om te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen wilt stellen over dit privacybeleid en onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via:
support@leader-solar.com.

Om een klacht of probleem te registreren, kunt u contact met ons opnemen viasupport@leader-solar.com.